3272 poster

årtionde:

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till ryamatta. Två stora rundlar med små prickar i, däremellan fyrkanter i olika färger, över alltihop svarta streck åt ena hållet och blå streck åt andra hållet.;

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till röllakansmatta. Rutor och ränder i rosa, vitt, svart och gult, 42x30 cm. Rutor i grönt, svart och gult, 38x29 cm, 35x28 cm. Tre färgförslag där rött och orange dominerar.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Olika färgföslag.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Olika färgföslag.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Olika färgföslag.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Olika färgföslag.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Ränder och rutor i grönt, rosa, beige, vitt och svart.;

Skiss till matta i gobelinteknik. Ränder och rutor i grönt, rosa, beige, vitt och svart.;

Skiss till röllakansmatta. Ränder av diagonaler som går åt olika håll, orange, svaart och grått, 20x32 cm. Mönster i svart och orange, 22x18 cm. Mönster i svart och vitt, 14x15 cm. Färgprov i svart, rött, orange och brunt, 20x22 cm.;

Skiss till röllakansmatta. Ränder av diagonaler som går åt olika håll, orange, svaart och grått, 20x32 cm. Mönster i svart och orange, 22x18 cm. Mönster i svart och vitt, 14x15 cm. Färgprov i svart, rött, orange och brunt, 20x22 cm.;

Skiss till röllakansmatta. Ränder av diagonaler som går åt olika håll, orange, svaart och grått, 20x32 cm. Mönster i svart och orange, 22x18 cm. Mönster i svart och vitt, 14x15 cm. Färgprov i svart, rött, orange och brunt, 20x22 cm.;

Skiss till röllakansmatta. Ränder av diagonaler som går åt olika håll, orange, svaart och grått, 20x32 cm. Mönster i svart och orange, 22x18 cm. Mönster i svart och vitt, 14x15 cm. Färgprov i svart, rött, orange och brunt, 20x22 cm.;

Bild med två figurer på en strand, vass.;

Fyra människor på en strand.;

Skiss på fyra vaser med grönt underfång. Två av dem klämda från två sidor från botten och upp ca 2/3 av höjden.;

Glasklimpar i HX med inblåst luft.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skissförslag till vaser och skålar.;

Skiss tillhög och låg soffa i olika sektionslängder. Skala 1:1.;

Skiss till karmstol i stålrör (typ 143-155). Skala 1:5, 1:10.;

Skisser till porslins- och glasföremål. Bl.a. dricksglas för Studio Åhus och Målerås glasbruk. Skisser med noteringar på tyska och svenska. Handlingar.;

Karott med ett grönt bladaktigt mönster med blå små prickar omkring som bildar en bård på mitten, samma mönster på locket när det visas ovanifrån.;
Next 36