P 551/19-118


Verkstyp:
skiss
Klassifikation:
glas
Mått:
29 x 21 cm
DA-nummer:
DA-000022
Beskrivning:
Skål på fot sedd från sidan och uppifrån.;
Datering:
skapad 1955
katalogiserad 1995-09-26
Relaterade personer/organisationer
Arthur Percy
Gullaskrufs Glasbruk