Facett


Verkstyp:
skiss
Klassifikation:
bruksföremål
Mått:
21 x 29.5 cm
DA-nummer:
DA-031377
Beskrivning:
Skiss till tårtspade i plast sedd ovanifrån. Med skiss av tårtspade som kalkerats av på baksidan.;
Datering:
skapad 1980
katalogiserad 2008-09-12
Relaterade personer/organisationer
Birgitta Faxe (formgivare)
Hammarplast AB (tillverkare)