Vas


Verkstyp:
skiss
Klassifikation:
glas
Mått:
21 x 30 cm
DA-nummer:
DA-000007
Beskrivning:
Skiss till vas, mycket tunn. Fot med mycket smalt ben som sväller ut i vasform. Överst skålformad.;
Datering:
skapad 1952
katalogiserad 1995-09-27
Relaterade personer/organisationer
Arthur Percy
Gullaskrufs Glasbruk