25


Verkstyp:
skiss
Klassifikation:
bruksföremål
Mått:
42 x 30 cm
DA-nummer:
DA-000016
Beskrivning:
Skiss till skål på fot.;
Datering:
katalogiserad 1996-08-26
Relaterade personer/organisationer
Arthur Percy
Gullaskrufs Glasbruk