P571/4


Verkstyp:
skiss
Klassifikation:
glas
Mått:
30 x 42 cm
DA-nummer:
DA-000018
Beskrivning:
Skiss till blomglas;
Datering:
katalogiserad 1996-08-26
Relaterade personer/organisationer
Arthur Percy
Gullaskrufs Glasbruk